Avondfotografie

Aanvankelijk zou op de clubavond van 17 januari 2023 het onderwerp Concert/Festivalfotografie worden gebezigd. Door externe factoren kon dit niet doorgaan. Daarom is teruggegrepen op de doe-avond Avondfotografie stad/industrie welke voorheen door slechte weersomstandigheden niet door kon gaan.

Deze avond kan, gelet op de foto's welke zijn ingeleverd, als zeer geslaagd worden betiteld. 

Omdat deze foto's op een later moment worden besproken zullen deze eerst dan worden geplaatst.


«   »