Flitsen

Deze serie foto’s zijn allen geflitst met als extra opgave om het onderwerp en de omgeving qua belichting op elkaar af te stemmen. Dit was oorspronkelijk bedoeld om als een doe-avond verder uit te diepen, maar vanwege Corona is dit als een opdracht omgezet met een stappenplan op de website.


 »