Dordrecht

In aansluiting op de lezing van Arij van der Stelt van dinsdag jongstleden, hebben 18 leden van onze fotogroep gebruik gemaakt van de uitnodiging van hem om naar Dordrecht te komen. Aldaar had hij een wandelroute uitgezet in de wijk Stadswerven.

Zijn speciale manier van kijken en interpreteren van onderwerpen moest voor de deelnemers een prikkel zijn om ook als zodanig tewerk te gaan. Daarnaast waren er voldoende architectonische onderwerpen om te worden vastgelegd. Een globale inventarisatie leert dat er tijdens deze tocht gemiddeld zo'n 250 foto's per persoon zijn gemaakt. Al met al een geslaagd evenement. Onderstaand een impressie.