Architectuurfotografie

Op 18 oktober 2022 is deze lezing gegeven door Arij van der Stelt. Bij hem staat creatief kijken en het maken van composities centraal. De van huis uit architect / stedenbouwkundige begint zijn verhandeling dan ook met:

Ont-dekkend kijken, speuren

 Abstractie en herkenbaarheid

 Een andere werkelijkheid door de kunst van het weglaten 

Dit zijn een aantal uitspraken van hem om aan te geven op welke andere wijze je naar bepaalde zaken kunt kijken en die dan ook als zodanig weergeven.

Op zijn eigen website (https://steltphotography.nl/) begint hij met de woorden:

Dankzij intensief kijken ontdek ik nieuwe verscholen beelden, die je kunt losmaken van het oorspronkelijke beeld. Een stap voorbij de registratie. Het nieuwe beeld lijkt niet te zijn wat het is, nieuwe interpretaties bieden zich aan, de fantasie krijgt een kans.

Mijn beelden zijn vaak geabstraheerd, esthetisch gecomponeerd, waarbij lijnen, vlakken en  kleuren belangrijke vormelementen zijn en een nieuw geheel vormen. Ondanks de abstractie lees je  tegelijkertijd vaak ook een zekere mate van realiteit. Deze tegenstelling roept spanning op.

Voorbeelden hiervan zijn: