Boswachter Eric de Jonge

Op 21 maart 2023 is Eric de Jonge bereid gevonden om een verhandeling te geven over zijn werkzaamheden als boswachter bij het Brabants Landschap en meer gericht op zijn hobby fotografie. Het moge duidelijk zijn dat zijn onderwerpen voornamelijk zijn gericht op de natuur.

Zowel het landschap als de dieren welke in “zijn” gebied voorkomen legt hij vast met zijn camera. Zijn werkgebied strekt zich uit van het kanaal door Zuid-Beveland tot aan Zegge en van Dinteloord tot aan de Belgische grens oftewel de Brabantse Wal.

Vanuit zijn professie heeft hij natuurlijk de juiste kennis van zowel het terrein waarin hij zich bevind, alsmede van de dieren welke er (tijdelijk) verblijven. Belangrijke zaken welke er toe bijdragen om te komen tot prachtige foto’s. Een deel uit zijn uitgebreide verzameling zijn deze avond door hem vertoond, voorzien van de nodige passende commentaren.

Het was voor ons een zeer onderhoudende en op velerlei gebied leerzame avond. Het geeft ons zeker de nodige inspiratie om de natuur in te trekken, om met een aangepaste blik de indrukken in ons op te nemen en deze op de gevoelige plaat vast te leggen.

 

Voor meer informatie en foto's kun je terecht op de volgende link: eric de jonge natuurfotografie.