Surprise foto / vrije inzending

Hoe kan het ook anders. 5 December, surprise-avond. Natuurlijk is er gekozen voor bovenstaand onderwerp. Ook de avond zelf was verrassend met de komst van ...... Piet en een kleinigheid welke aan de aanwezigen werd uitgedeeld.

De ingediende opnames waren, zoals verwacht, heel verschillend maar ook bijzonder fraai. Zie de resultaten onderstaand.