Drieluik

Voor deze opdracht was de de aanwijzing als volgt: Maak met een groepje van 3 leden een drietal foto’s die een verhaal vertellen. Wat voor verhaal uitgebeeld wordt kunnen jullie zelf bepalen. Het (raden van het ) verhaal maakt onderdeel uit van de bespreking.

 

Gemakkelijk weggeschreven doch om er goed invulling aan te geven was toch niet zo eenvoudig. Er moest door de drietallen uitvoerig overleg worden gepleegd om tot een voldoende "gelijk" resultaat te komen.

Sommigen gingen samen op pad, anderen gingen individueel aan de slag met de onderling gemaakte afspraken in het achterhoofd.

 

Tijdens de bespreking van de ingediende drieluiken dienden de volgende zaken aan de orde te komen:

Beoordeel (de foto’s van) het drieluik op de volgende punten:
• Zijn de composities juist gekozen?
• Komt de sfeer in de foto’s overeen?
•Noem een aantal sterkte punten
•Noem een aantal verbeterpunten
• Wat is het verhaal wat het drieluik vertelt?
• Welke groep heeft dit drieluik gemaakt?

Pas dit maar eens toe op onderstaande afbeeldingen.