Tegenstelling

De opdracht hierbij was: maak een foto waaruit duidelijk blijkt dat er een tegenstelling zichtbaar wordt voor de kijker, zonder uitleg. Dat hier op verschillende manieren invulling aan is gegeven, moge blijken uit de foto's welke op onze clubavond werden vertoond. 

Sommige waren echt vlot te interpreteren, maar er waren er ook bij waar duidelijk naar de opdracht moest worden gezocht. Bekijk onderstaande foto's maar eens en zoek de tegenstelling (er zijn foto's waarop meerdere tegenstellingen zichtbaar zijn).